Skip to main content

Zgłaszanie naruszeń

W VerdIT przywiązujemy szczególną wagę do przestrzegania zasad etyki wewnątrz organizacji oraz w naszym otoczeniu biznesowym.  

Jeżeli uważasz, że ktoś z Twojego otoczenia służbowego (inny pracownik, klient, kontrahent, dostawca lub inna osoba) działa niezgodnie z prawem lub poniższym Kodeksem, jesteś zobowiązany/a przekazać sygnał o tych nieprawidłowościach.

Możesz to zrobić wysyłając zgłoszenie przez uruchomiony przez nas w tym celu, anonimowy system dla sygnalistów:
Zgłoś naruszenie przez system Demaskator

Przypominamy, że każda osoba, która w dobrej wierze zgłasza naruszenie, podlega ochronie. Zgłoszenie podejrzenia naruszenia zasad Kodeksu nie powoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika/współpracownika. Każdy sygnał o nieprawidłowościach jest przez nas poważnie traktowany i zostanie rozpatrzony w najszybszym możliwym czasie.

Poznaj Kodeks Etyki VerdIT