Skip to main content

Cenatorium

Baza cen nieruchomości

Baza Cen to największa w Polsce baza transakcji z rynku nieruchomości. Zawiera ponad 6,5 mln unikatowych, zgeolokalizowanych transakcji, których liczba stale rośnie. Dane dotyczą wszystkich typów nieruchomości: lokali, budynków i gruntów, w tym również nieruchomości komercyjnych.

W bazie gromadzone są transakcje ze wszystkich powiatów i gmin w Polsce. Jest ona na bieżąco aktualizowana o dane ze źródeł publicznych (Rejestry Cen i Wartości Nieruchomości) i odzwierciedla ponad 98% transakcji, opierając się na faktycznych cenach sprzedaży nieruchomości, bez elementów szacowania wartości. Minimalizuje tym samym konsekwencje błędnej wyceny, rzutujące zarówno na jakość wstępnej oceny zabezpieczeń, jak i możliwość skutecznego skarżenia nierzetelnych operatów.

POBIERZ - Ulotka ofertowa Cenatorium

Istotne

Spełnia wymogi KNF w zakresie bankowych baz danych (Rekomendacja J).
Optymalizuje koszty po stronie Banku poprzez usprawnienie procesu udzielania i monitorowania kredytów.
Daje pełną kontrolę nad portfelem nieruchomości.
Zawiera wszystkie typy nieruchomości.
Udostępnia pełne pokrycie terytorialne.

Wszystkie transakcje z rynku nieruchomości są umieszczone na mapie i łatwe do zlokalizowania. Kryteria wyszukiwania i filtry pomagają łatwo znaleźć wybrane transakcje, które później można także wyeksportować do pliku programu Excel.

Oferujemy Państwu dostęp do bazy poprzez przeglądarkę internetową lub możliwość integracji z własnymi systemami za pośrednictwem interfejsu API. Możemy również wykonać raporty prezentujące aktualizację wartości nieruchomości za pomocą indeksów cen, obrazujących zmiany w ujęciu kwartalnym oraz rocznym.

Wiarygodne źródła danych

Podstawowym źródłem danych jest Rejestr Cen Nieruchomości, którego zapisy są uzupełniane informacjami z innych źródeł, w tym z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Szczegółowe informacje

Oprócz danych transakcyjnych w bazie znajdują się informacje opisujące nieruchomości, takie jak m.in. powierzchnia, rok budowy, liczba kondygnacji czy funkcja budynku.

Cykliczna aktualizacja

Baza jest regularnie aktualizowana informacjami o transakcjach z poszczególnych powiatów, a cykl tych zmian zależy od dostępności danych źródłowych i lokalnej specyfiki.