Skip to main content

Trwały Nośnik

Gwarancja autentyczności dokumentów

Jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzą się nowoczesne rynki finansowe, jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji. Odpowiadając na nie, wraz z firmami Hitachi i Basement, zaprojektowaliśmy łatwe i wygodne w użytkowaniu rozwiązanie Trwały Nośnik − Publikator. Jest to najlepszy sposób dostarczania dokumentów elektronicznych Klientom Banków. Pomaga spełnić wymagania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, niezmienności i nieusuwalności informacji.

Dokumenty zapisane na Trwałym Nośniku są składowane na macierzy WORM, zapewniającej kontrolę integralności ich treści, co zapobiega przypadkowemu usunięciu lub celowej zmianie informacji. Zachowują swoją moc dowodową przez cały, wymagany dla danego typu dokumentu, okres przechowywania.

POBIERZ - Ulotka ofertowa Trwały Nośnik

Korzyści

Łatwy w obsłudze i wygodny dla użytkowników
Pomaga spełnić wymogi nałożone na Banki przez KNF i UOKiK, zgodnie z dyrektywami PSD oraz MiFID
Przyjazny dla środowiska − doskonale wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Zmniejsza koszty związane z obsługą i nadawaniem przesyłek listownych
Oszczędza czas potrzebny na komunikację z Klientami
Poprawia wizerunek Banku jako nowoczesnego przedsiębiorstwa wdrażającego nowatorskie rozwiązania
Informuje odbiorców o nowych dokumentach przekazanych przez Bank, wysyłając wiadomości SMS lub e-mail
Dostępny o każdej porze (24h/7d), z dowolnego miejsca podłączonego do sieci internet

Bezpieczeństwo naszych Klientów oraz wysoka jakość świadczonych usług jest dla nas priorytetem. Zapewniamy wsparcie naszych ekspertów na każdym etapie realizacji i rozwoju usługi.

Gwarancja niezmienności

System umożliwia odtworzenie informacji w niezmienionej postaci, we właściwym okresie, uniemożliwiając usługodawcy ich zmianę lub usunięcie.

Aktywne powiadomienia

Odbiorca jest informowany (powiadomienie mail lub SMS) o przekazaniu mu nowych informacji. Sposób komunikacji można wybrać w aplikacji.

Swobodny dostęp

Klient Banku ma nieograniczony dostęp (24h/7d) do przekazanych mu dokumentów, które może dowolnie przeglądać poprzez aplikację Publikator.