Skip to main content

Oprogramowanie użytkowe

Software i licencje dla firmy

Oferujemy programy pudełkowe i licencje elektroniczne na systemy operacyjne, pakiety biurowe i aplikacje Microsoft (Windows, Office, Microsoft 365). Dostarczamy programy użytkowe, rozwiązania do backupu i archiwizacji oraz zabezpieczenia antywirusowe (Bitdefender, ESET, FortiClient).

Przy zakupie komputera, wyposażymy go w potrzebne oprogramowanie. Zaproponujemy nowe, przedłużymy lub uzupełnimy istniejące w firmie pakiety licencyjne.