Skip to main content

Demaskator

Obsługa zgłoszeń sygnalistów

Obowiązek umożliwienia pracownikom zgłaszania zauważonych nieprawidłowości wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz przenoszącej jej do krajowych regulacji Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów). Banki, tak jak wiele innych firm, są zobowiązane dostosować się do tych wymagań.

Trzeba wdrożyć odpowiednie procedury wewnętrzne oraz udostępnić bezpieczny kanał do przekazywania zgłoszeń. Nie tylko pomoże to powstrzymać nieprawidłowości i budować wizerunek odpowiedzialnej instytucji, ale także uniknąć kar finansowych wynikających z przepisów.

Wygodnym rozwiązaniem ułatwiającym sygnalistom składanie zgłoszeń oraz ich późniejszą obsługę przez wyznaczonych pracowników Banku jest aplikacja Demaskator. Umożliwia przyjmowanie imiennych lub całkowicie anonimowych zawiadomień od sygnalisty, dając mu możliwość dołączania dowodów w sprawie i śledzenia jej statusu. Pracodawca ma natomiast możliwość wywiązania się z obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty, może pozostawać z nim w stałym kontakcie i w razie potrzeby prosić o uzupełnienie informacji.

Jak działa system Demaskator?

Klient otrzymuje spersonalizowany dostęp do serwisu oraz indywidualny adres internetowy do przyjmowania i obsługi zgłoszeń. Przesyłając informację sygnalista otrzymuje unikalny kod, za pomocą którego może logować się do systemu bez ujawniania swojej tożsamości. Zarejestrowane zgłoszenie jest widoczne w panelu odbiorcy, a wyznaczony przez Klienta pracownik podejmuje działania wyjaśniające, zgodne z wewnętrzną procedurą.

System tworzy wymagany przepisami rejestr zgłoszeń, których treść może być przeglądana w postaci odrębnych raportów. Odbiorca otrzymuje też mailowe powiadomienia o pojawieniu się nowych wiadomości.

Przez cały czas trwania postępowania system pokazuje obu stronom statusy zgłoszenia, co m.in. pozwala wywiązać się z obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty, który nakazuje:

  • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu 7 dni od jego otrzymania;
  • przekazanie informacji zwrotnej o wyniku postępowania, nie później niż 3 miesiące od daty złożenia zawiadomienia.

W zależności od wybranego pakietu aplikacja obsługuje proste lub nawet bardzo złożone scenariusze zgłoszeń.

Bezpiecznie i anonimowo

Udostępniasz wszystkim interesariuszom firmy bezpieczny i w pełni anonimowy kanał zgłaszania nieprawidłowości.

Dwustronna komunikacja

Firma może być w stałym kontakcie z sygnalistą, prosząc o dodatkowe szczegóły, a on anonimowo uzupełni zgłoszenie.

Zgodnie z przepisami

Wywiązujesz się z prawnego obowiązku ochrony sygnalistów i uruchomienia bezpiecznego kanału komunikacji.