Skip to main content

SFInX

Obsługa procesów kredytowych oraz windykacji

SFInX powstał jako odpowiedź na potrzeby bankowości spółdzielczej. Uwzględnia wspólne, dobre praktyki i standardy wypracowane podczas dotychczasowej działalności sektora oraz firm specjalizujących się we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań fintech. Optymalizuje procesy: sprzedaży i obsługi kredytów detalicznych − SFInX Detal − oraz zarządzania należnościami i wierzytelnościami klientów − SFInX Windykacja.

Automatyzuje powtarzalne, często pracochłonne czynności związane z każdym z tych obszarów i umożliwia wdrażanie optymalnych strategii operacyjnych.

ZESPÓŁ SFInX - strony biorące udział we wdrożeniu 

BANK SPÓŁDZIELCZY - wdrażający system, który przekazuje VerdIT dane niezbędne do konfiguracji systemu. Aktywnie wspiera testy i działania związane z wdrożeniem technologii oraz przygotowaniem pracowników banku (szkolenia) do efektywnego jej wykorzystania w działaniach operacyjnych.

VERDIT - jest koordynatorem prac całego Zespołu SFInX. Odpowiada za całościową organizację prac wdrożeniowych, konfigurację systemu, szkolenia pracowników Banku, a także za koordynację i udział w testach.

PIVOTAL POLSKA - dostawca technologii, wspiera prace dotyczące konfiguracji systemu, a także testy, prace wdrożeniowe i szkolenia.

POBIERZ - Ulotka ofertowa SFInX

Klient - widok 360

Detal i Windykacja

Optymalizacja kosztów

Detal

Zarządzanie zespołem

Windykacja

Integracja

Detal i Windykacja

Zarządzanie dokumentami

Detal

Bezpieczeństwo

Detal

Uniwersalny interfejs

Windykacja

Standaryzacja procesów

Detal i Windykacja

Automatyzacja

Windykacja

SFInX Detal i Windykacja

 • Klient widok 360: Zintegrowany widok wszystkich produktów i działań. Sprawna i szybsza obsługa Klienta Banku, analiza jego sytuacji finansowej i łatwe dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb oraz możliwości. Oszacowanie ryzyka posiadanych produktów, istniejących zależności, możliwości i ograniczeń.

  Optymalizacja kosztów: Zmniejszenie kosztów operacyjnych banku poprzez: efektywne wykorzystanie pracy zespołów. Skrócenie czasu na zwykle czasochłonne czynności podstawowe, pozwala na wykorzystanie go przy obsłudze kluczowych procesów. Obniżenie kosztów związanych z wdrażaniem funkcjonalności antyfraudowej.

  Zarządzanie dokumentami: Elektroniczny obieg dokumentów, kontrola, ujednolicenie wyglądu oraz automatyzacja procesu generowania dokumentacji, integracja ze standardem automatycznego skanowania dokumentów, standaryzacja sposobu przechowywania plików dokumentów powiązanych z procesami.

  Bezpieczeństwo: Sprawne wdrażanie procedur bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania wyłudzeniom kredytowym, identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Możliwość skorzystania z usługi analizy ryzyka kredytowego (pracownicy specjalnej komórki antyfraudowej VerdIT AF).

  Integracja: Integracja i komunikacja z systemami banku: MIG DZ, defBank, BIK, Generali.

 • Klient widok 360: Kompleksowa obsługa należności Klienta, predykcja potrzeb, problemów, sprawna obsługa posprzedażowa zwłaszcza spłaty należności. Pełen obraz działań i potencjalnych zagrożeń dotyczących potencjalnego i realnego zadłużenia. Strategie windykacyjne dostosowane do skali zadłużenia i indywidualnych możliwości finansowych klienta.

  Uniwersalny interfejs: Wiele procesów windykacyjnych w jednym miejscu. Dostęp do wszystkich danych, systemów, narzędzi użytkownika wykorzystywanych przez pracowników banku do obsługi procesów windykacji. Możliwość korzystania z systemu zarówno w placówkach bankowych jak i w pracy zdalnej / hybrydowej pracowników.

  Automatyzacja: Automatyczne wysyłanie przypomnień i monitów do dłużników. Oszczędność czasu zespołu, większa wydajność działań, odpowiedź na problem luki pokoleniowej i perspektywy braku wykwalifikowanych pracowników. Redukcja kosztów operacyjnych związanych z procesami windykacyjnymi.

  Zarządzanie zespołem: Planowanie, monitoring, dystrybucja zadań zespołu windykacyjnego. Szybkie reagowanie na problemy z ich wykonaniem, stała współpraca, łatwe planowanie i wdrażanie nowych strategii windykacyjnych opartych o dane dotyczące sprawy oraz doświadczenie i wiedzę pracowników.

  Integracja: Łatwa integracja i komunikacja z systemami: MIG DZ, defBank, BIK, Generali.

Warianty

 • SFInX Detal

  Dedykowany system informatyczny wspierający sprzedaż produktów kredytowych oraz obsługę Klientów detalicznych Banków Spółdzielczych. Ułatwia standaryzację procesów i wdrażanie skutecznych strategii w tych obszarach.

 • SFInX Windykacja

  System informatyczny dedykowany do kompleksowej obsługi należności klientów oraz wierzytelności banków spółdzielczych. Umożliwia wdrażanie dedykowanych strategii windykacyjnych, restrukturyzację, co zwiększa skuteczność działań w tych obszarach i minimalizuje straty. Pozwala na zwinne zarządzanie standardowymi zadaniami oraz automatyzację ich procesu.