Skip to main content

System WALLIX

Monitoring użytkowników uprzywilejowanych

W ramach współpracy z firmą Wallix, dostawcą rozwiązań do zarządzania dostępem oraz monitorowania sesji, oferujemy wdrożenie rozwiązania umożliwiającego bezpieczne zarządzanie dostępem administracyjnym do systemów informatycznych.

System daje pełną kontrolę nad działaniami zarówno własnych administratorów, jak też podwykonawców. Nagrywa wszystkie sesje połączeniowe, umożliwia zarządzanie uprawnieniami dostępu oraz hasłami do systemów, bez konieczności ujawniania ich podwykonawcom. Dzięki monitorowaniu działań umożliwia optymalizację kosztów wykonywania prac zleconych przez dokładne kontrolowanie ilości godzin wsparcia. Chronione systemy są odizolowane od ingerencji nie tylko osób postronnych, ale też zabezpieczone przed potencjalnym negatywnym działaniem osób uprawnionych do zarządzania nimi.

POBIERZ - Ulotka ofertowa WALLIX

System Wallix umożliwia:

kontrolę dostępu do krytycznych zasobów infrastruktury;
bezpieczne przechowywanie haseł;
zarządzanie hasłami poprzez ich zmianę;
przyznawanie kontrolowanego dostępu firmom trzecim na czas przeprowadzania prac administracyjnych;
monitorowanie sesji w czasie rzeczywistym;
nagrywanie sesji administracyjnej.