Skip to main content

SD WAN

Bezpieczna komunikacja w sieci WAN

Odnosząc się do zapytań Banków Spółdzielczych (dotyczących realizacji łącz zapasowych z wykorzystaniem alternatywnych dróg względem łącz MPLS Orange, które umożliwiają komunikację z Bankiem BPS) VerdIT przedstawia ofertę na usługę SD-WAN. Gwarantuje ona podniesienie poziomu bezpieczeństwa w sieci WAN całego Zrzeszenia BPS.

Usługa SD-WAN to przede wszystkim zapewnienie bezpiecznej komunikacji pomiędzy Bankami Spółdzielczymi a Bankiem BPS, w przypadku awarii łącza podstawowego − MPLS Orange. Kluczową cechą usługi jest jej elastyczność − może być realizowana na bazie dowolnej kombinacji łączy dostępnych w danej lokalizacji Banku Spółdzielczego:
→ łączy internetowych,
→ łączy LTE/GSM,
→ łączy Orange MPLS.

Usługa jest dedykowana dla całego Zrzeszenia BPS, zatem swym zasięgiem obejmie zarówno Bank BPS i oddziały Banku, jak również centrale Banków Spółdzielczych wraz z ich oddziałami.

Oznacza to w praktyce, że Banki dzięki usłudze SD-WAN zyskują możliwość jednoczesnego wykorzystania łącza podstawowego (obecnie Orange MPLS) oraz łącza zapasowego, którym może być łącze do Internetu (posiadane już przez Bank) i/lub łącza LTE/GSM w przypadku centrali Banku. W przypadku oddziału usługa umożliwia wykorzystanie dowolnego dostępnego lokalnie łącza do Internetu, które obecnie może być wykorzystywane przez oddział, do komunikacji z centralą Banku oraz z Bankiem BPS. Co za tym idzie Banki Spółdzielcze zyskają możliwość komunikacji każdego oddziału bezpośrednio z Bankiem BPS, co zapewni podniesienie niezawodności, a przede wszystkim bezpieczeństwa Państwa biznesu.

POBIERZ - Ulotka ofertowa SD-WAN

Dodatkowo usługa umożliwia jednoczesne wykorzystanie wszystkich dostępnych łączy, definiując odpowiednie scenariusze wskazujące jakie systemy będą komunikowały się za pomocą jakiego łącza (aby zapewnić jak najlepszą jakość komunikacji) oraz scenariusze przewidujące wykrycie awarii jednego z łączy (celem zapewnienia bezpieczeństwa usług zgodnie z priorytetami Banku). Oznacza to również, że komunikacja zapasowa jest cały czas testowana wykluczając przypadki braku dostępności łącza zapasowego w momencie uszkodzenia łącza podstawowego. W efekcie końcowym podnosimy efektywność wykorzystania posiadanych przez Banki łączy – wykorzystujemy je wszystkie oraz optymalizujemy koszty, gdyż ceny łącz Internetowych i LTE/GSM są obecnie na bardzo atrakcyjnym poziomie.
Usługa SD-WAN zwiększy bezpieczeństwo oraz niezawodność dostępu do usług świadczonych przez Bank BPS jak również usług dostępnych w oddziałach Banków Spółdzielczych. Dodatkowo ruch sieciowy w Zrzeszeniu BPS będzie podlegał inspekcji wraz z szyfrowaniem i filtrowaniem połączeń sieciowych (wymagania rekomendacji D), co przekłada się na zalecenia po audytowe.

Bezpieczenstwo

Alternatywna, bezpieczna i wielodrogowa komunikacja z Bankiem BPS jak również oddziałów z centralą Banku Spółdzielczego oraz Bankiem BPS poprzez wykorzystanie posiadanych obecnie łącz Internetowych i LTE/GSM.

Koszty

Optymalizacja kosztów łączności informatycznej po stronie Banków Spółdzielczych.

Zgodność

Zgodność usługi z rekomendacjami UKNF i SSOZ.

Szyfrowanie

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w sieci WAN Banku Spółdzielczego i całego Zrzeszenia BPS poprzez szyfrowanie, filtrowanie i pełną inspekcję ruchu sieciowego.

Strategia

Realizacja strategii Banku Spółdzielczego, zgodnie z zapisami strategii Zrzeszenia BPS.

Wsparcie

Kompleksowe wsparcie techniczne dostarczane przez VerdIT.

Co oferujemy?

  • Urządzenia Fortigate FG-40F są przeznaczone do obsługi maksymalnie 40 użytkowników.

  • Urządzenia Fortigate FG-60F są przeznaczone do obsługi 40-80 użytkowników.

  • Wsparcie świadczone w dni robocze, przez 8 godzin dziennie (8:00-16:00) co oznacza, że jeśli awaria urządzenia wystąpi w piątek i zostanie zgłoszona w piątek do godziny 13:00, to urządzenie zastępcze powinno być dostarczone do Banku w czasie 2-3 dni roboczych.

  • Wsparcie świadczone w dni robocze, przez 8 godzin dziennie (8:00-16:00), z gwarancją dostarczenia urządzenia w następnym dniu roboczym po dacie zgłoszenia awarii (NBD) co oznacza, że jeśli awaria urządzenia wystąpi w piątek i zostanie zgłoszona w piątek do godziny 13:00, to urządzenie zastępcze powinno być dostarczone do Banku w poniedziałek.

Warianty

  • SD-WAN: Usługa bez urządzenia

  • Usługa SD-WAN z urządzeniem FG-40F + wsparcie 8 x 5 z SLA NBD