Skip to main content

Posiedzenia

System do zdalnej obsługi obrad i posiedzeń

System obsługi posiedzeń jest przystosowany do specyfiki stowarzyszeń, organizacji i spółek prawa handlowego. Za jego pomocą można prowadzić głosowania z różnym poziomem jawności (jawne, niejawne, tajne), różną większością (zwykłą, bezwzględną, kwalifikowaną) oraz głosowania ważone.

Systemu umożliwia prowadzenie:

posiedzenia zarządów,
posiedzenia rad nadzorczych,
walne zgromadzenia akcjonariuszy,
zgromadzenia wspólników.

Rozwiązanie działa niezależnie od posiadanych urządzeń i może być używane na komputerach stacjonarnych i laptopach, tabletach, smartfonach, telefonach z klawiaturą (poprzez głosowania SMS) oraz pilotach do głosowania.