Skip to main content

VerdIT z Certyfikatem SAM w obszarze oprogramowania Microsoft

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma po raz kolejny otrzymała Certyfikat SAM (Software Asset Management) w obszarze oprogramowania Microsoft. Oznacza to, że zakończyliśmy pozytywnie proces weryfikacji zgodności licencyjnej.

Certyfikat SAM potwierdza przeprowadzenie Audytu Zewnętrznego w zakresie oprogramowania Microsoft przez niezależnego audytora posiadającego wiedzę i kompetencje w przedmiotowym zakresie.
Dokument został wydany przez firmę Response Sp. z o.o., która jest niezależnym partnerem w obszarze zarządzania licencjami oprogramowania.

VerdIT z Certyfikatem SAM w obszarze oprogramowania Microsoft