Skip to main content

Jesteśmy członkiem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy przyjęci w poczet członków wspierających Krajowy Związek Banków Spółdzielczych (KZBS).

Liczymy, że współpraca z KZBS przyczyni się do wzmocnienia naszych relacji biznesowych z bankami spółdzielczymi i zrzeszającymi oraz będzie wspierać wartości naszej spółki nakierowane na dzielenie się wiedzą i edukowanie środowiska bankowego.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych jest oficjalnym reprezentantem środowiska wobec organów władzy i administracji państwowej. Reprezentuje banki spółdzielcze w kontaktach i współpracy z zagranicznymi środowiskami banków spółdzielczych. Dzięki zaangażowaniu profesjonalnej i doświadczonej kadry KZBS zyskał reputację wiarygodnej i wpływowej instytucji reprezentującej branżowe interesy banków spółdzielczych. Wnosi znaczący wkład w budowanie przyjaznego dla banków spółdzielczych otoczenia prawno-regulacyjnego, przyczyniając się pośrednio do optymalizowania warunków obsługi członków i klientów banków spółdzielczych w ich lokalnych środowiskach.

 

KZBS