Skip to main content

Lista PEP

Skuteczna weryfikacja klientów

Środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie identyfikacji klienta jako strony transakcji, polegają m.in. na sprawdzeniu czy jest on osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (ang. Politically Exposed Persons; PEP) lub członkiem rodziny, albo bliskim współpracownikiem takiej osoby (ang. Relatives and Close Associates; RCA). Dostęp do stale aktualizowanej Listy PEP jest podstawą takiej weryfikacji.

Wraz z partnerem biznesowym, firmą INCASO Group, przygotowaliśmy specjalną ofertę dla Banków Spółdzielczych dotyczącą dostępu do list restrykcyjnych na platformie iAML. Baza jest codziennie aktualizowana (w dni robocze), a zawarte w niej dane są automatycznie pobierane z obszernej listy stron źródłowych i manualnie weryfikowane przez administratorów.

POBIERZ - Ulotka ofertowa Lista PEP

Minimalizacja ryzyka

Minimalizacja ryzyka – pewność działalności zgodnej z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Wiarygodne potwierdzenie statusu

Wiarygodne potwierdzenie statusu – umożliwia szybkie i łatwe rozpoznanie zarówno osób o statusie PEP, jak i ich rodzin oraz bliskich współpracowników.

Wiele źródeł w jednym miejscu

Wiele źródeł w jednym miejscu – dane z baz komercyjnych i bezpłatnych, polskich oraz zagranicznych. Bez konieczności subskrybowania i sprawdzania wielu list.