Skip to main content

Zdalny informatyk

Specjalistyczna obsługa na odległość

Usługa „Zdalny informatyk” polega na świadczeniu wsparcia informatycznego dla Banku oraz przejęciu niezbędnych obowiązków, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania procesów biznesowych podczas nieobecności kadry informatycznej. Może być realizowana w ramach stałej współpracy, w wyznaczonym zakresie lub też w formule „na zastępstwo”.

Zakres wsparcia obejmuje przejęcie codziennych procesów obsługi systemów teleinformatycznych oraz wsparcie na wypadek sytuacji awaryjnej.

POBIERZ - Ulotka ofertowa Zdalny Infromatyk

Przykładowy zakres usług:

Active Directory Microsoft
VMware
Infrastruktura sieciowa
Obsługa stanowisk komputerowych

Powyższy zakres może zostać rozszerzony, w zależności od potrzeb Banku, np. o zarządzanie systemem defBank (zamknięcie dnia, aktualizacja wersji, zakładanie kont oraz zmiana haseł użytkowników itp.) lub innymi systemami.