Skip to main content

Audyty i szkolenia

Kontrola bezpieczeństwa IT

Technologia informacyjna to nieodłączny element funkcjonowania każdego banku. Umożliwia szybką i sprawną obsługę klientów, zarządzanie ryzykiem, sprawozdawczość i kontrolę. Jednocześnie niesie ze sobą wiele zagrożeń, takich jak cyberataki, awarie systemów, błędy ludzkie czy niezgodność z przepisami.

Zgodnie z Rekomendacją D Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącą zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, a także dobrymi praktykami z obszaru ochrony informacji, banki powinny regularnie poddawać się audytom zewnętrznym w tym zakresie. Dzięki temu będą mogły zapewnić sobie i swoim klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Wraz z naszymi partnerami, firmami specjalizującymi się w audytach IT, oferujemy Państwu kompleksową usługę oceny bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Banku. Możemy również przeprowadzić dedykowane szkolenia w tych obszarach.

Obiektywna i niezależna ocena

Obiektywna i niezależna ocena stanu technicznego i organizacyjnego środowiska teleinformatycznego.

Praktyczne rekomendacje

Praktyczne rekomendacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa, efektywności oraz zgodności systemów i procedur IT.

Wsparcie merytoryczne

Wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji rekomendacji.