Skip to main content

Paweł Gula laureatem Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego

Dzisiaj podczas Forum Bankowego wręczono Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego za rok 2021.

To dziesiąta edycja konkursu. W tym roku przyznano trzy równorzędne nagrody i jedno wyróżnienie.

Jedną z nich otrzymali Prezes Paweł Gula reprezentujący Zrzeszenie BPS i Prezes Błażej Mika z SGB. Kapituła doceniła ich za wyróżniający się wkład w transformację cyfrową całego polskiego sektora bankowości spółdzielczej. Obaj laureaci, Paweł Gula i Błażej Mika są menadżerami z blisko 20-letnim doświadczeniem, obaj podejmują liczne działania służące digitalizacji sektora bankowości spółdzielczej, realizują projekty odpowiedzialne za dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych podnoszących efektywność całego sektora spółdzielczego, m.in. odpowiadali za udostępnienie MojegoID, Profilu Zaufanego, promocji bankowości mobilnej oraz udział w programie Tarcza Finansowa PFR.

Należy zaznaczyć, że dzięki wysiłkom Pawła Guli w Zrzeszeniu BPS oraz Błażeja Miki w Zrzeszeniu SGB banki spółdzielcze przystąpiły równocześnie z bankami komercyjnymi do realizacji programu PFR, udostępniając polskim przedsiębiorcom platformę wnioskową.

Paweł Gula odbierając nagrodę podkreślił,  że pomiędzy dwoma zrzeszeniami w przedstawianym obszarze więcej jest współpracy niż konkurencji. Docenił również wkład swoich współpracowników, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji flagowych projektów.

Nagroda im. prof. Remigiusza Kaszubskiego jest wręczana osobom, których działalność w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii wyróżniła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.